Ο Χρήστος Ν. Τσιρώνης είναι Καθηγητής στο Τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ. («Κοινωνική Θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού και του Χριστιανισμού»), όπου και διδάσκει Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Κοινωνιολογία του τουρισμού, Επιστημολογία της ετερότητας κ.α. Έλαβε μακρόχρονη κατάρτιση ως εκπαιδευτής νέων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμμετείχε στη συγγραφή και επιμέλεια οδηγών εκπαίδευσης και κατάρτισης με εστίαση στην διαπολιτισμική επικοινωνία, την εκπαίδευση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και την παράνομη διακίνηση και εμπορία  ανθρώπων κ.α. Έχει συγγράψει άρθρα με θέματα κοινωνικής θεωρίας, θεολογίας, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, επιστημολογίας και έρευνας. Εργάστηκε ως επιμορφωτής και κοινωνικός ερευνητής σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και κατάρτισης. Εργάστηκε ακόμη ως σύμβουλος μαθητών, οργάνωσε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης σε φυλακές, σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών και κέντρα νεότητας. Συμμετείχε σε ποικίλα κοινωνικά προγράμματα ως κοινωνιολόγος του στρατού ξηράς, επαγγελματίας ή και επιστημονικός υπεύθυνος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παράνομη εμπορία παιδιών, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει και επιστημονικά άρθρα σε συλλογικά έργα ελληνικών και ξενόγλωσσων εκδόσεων.

Είναι μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ασχολείται ενεργά με την ανάλυση και αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα Κοινωνικής Θεωρίας, Κοινωνικής Ηθικής, Θεολογίας, εκπαίδευσης, Κράτους Πρόνοιας κ.α.

Το 2018 έγινε Fellow CHS-CCS, Harvard University 2018-19 in Comparative Cultural Studies in Greece.

Μια επιλογή από τις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνει:

Βιβλία

  • Τσιρώνης, Χ.  Κοινωνική Θεωρία και Τουρισμός: θρησκεία, πολιτισμός, πολυμορφικότητα. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, (2022).

1  Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, (2003)

2.  Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας (2007)

3. Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman,Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2013

4. Άνθρωπος και Κοινωνία: Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2013

5. Χ.Ν. Τσιρώνης (Ε.Υ. & Επ.), Αλμπάνη Χ., Συτζιούκη Μαρία, Τσιρώνα Ευδοκία, ΑΤΕΝΙ-ΖΩ Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία  Ανθρώπων, Αθήνα: KEPAD- KMOP, 2014Χ.Ν. Τσιρώνης (Ε.Υ. & Επ.), Αλμπάνη Χ., Συτζιούκη Μαρία, Τσιρώνα Ευδοκία, ΑΤΕΝΙ-ΖΩ Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία  Ανθρώπων, Αθήνα: KEPAD- KMOP, 2014

6. Χ. Ν. Τσιρώνης, Θρησκεία και Κοινωνία στη Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2018.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

– Petrou I. (Ed.), Ch, Tsironis et al., Module on Intercultural Dialogue in Local Communities, Thessaloniki: Leonardo daVinci, 2008, p.178.  [In English, German, Greek, and French]

– Petrou I. (Ed.), Ch, Tsironis, Training Guide on Intercultural Dialogue in Local Communities, Thessaloniki: Leonardo daVinci, 2008, p.62.  [In English, German, Greek, and French]

Επιλογή άρθρων

  • “Concept-centric or method-centric research? On paradigm war in the inter-disciplinary study/ research of religion”, in: L. Berzano (Ed.) Annual Review of the Sociology of Religion, Vol. 3, 2012, σελ. 57- 80.
  • «Η ‘συνθετική ζωή’ και η ζωή ως σύνθεση: Ηθικές και κοινωνικές προκλήσεις της συνθετικής βιολογίας», στο: Όμιλος μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συνθετική ζωή, Βιοηθική και Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2011, σελ. 15- 48
  • «Παγκοσμιοποίηση: εννοιολογική αμφισημία και κοινωνική αμφιταλάντευση. Οι κοινωνικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές Εκκλησίες», στο: Π. Καλαιτζίδης (Επ.), Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, Πατερική Θεολογία και αμφισημίες της Νεωτερικότητας, Αθήνα: Ίνδικτος, 2012, σελ. 169-194.
  •  «Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Σταυροδρόμια και λαβύρινθοι». Πρόλογος στην ελληνική έκδοση του βιβλίου: M. Nussbaum, Όχι για το Κέρδος. Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες προάγουν τη δημοκρατία, Αθήνα: Κριτική, 2013, σελ. 9-23.
  •  «Η συμβολή της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σχολείο: Μια προσέγγιση στο πλαίσιο της σύγχρονης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Θεωρίας», στο: Θ. Θάνος- Αν. Μπούνα- Ευθ. Τόλιος (Επ.), Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και προοπτικές. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Ιωάννινα 2015, σελ. 702- 713.
  • «Αξιολογική ουδετερότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία: θέσεις και αντιθέσεις στο σύγχρονο πανεπιστήμιο», στο: Φ. Παιονίδης et al (Επ.), Ζητήματα ακαδημαϊκής ηθικής, Αθήνα: εκδ. Οκτώ, 2015, sel. 193-201.

 

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού

ergastirio