ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Contact Information

Χρήστος Ν. Τσιρώνης,

+302310996910         –       tsironis@theo.auth.gr

 

Χρήστος Ν. Τσιρώνης

Καθηγητής Τμ. Θεολογίας

Τμήμα Θεολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη