Το στοχαστικό ποιητικό λέγειν είναι, στο βάθος, τοπολογία του Είναι

M. Heidegger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ulrich Beck– Living in and coping with world risk society

 

Anthony Giddens, The Politics of Climate Change

 

Zygmunt Bauman and Alain Touraine-Europe in a global world

Jose Casanova– Varieties of Religious and Secular Phenomenological Experiences

Albert Camus on Nihilism

http://www.youtube.com/watch?v=4rT8CunsWPY&feature=related

 

John Urry and Chris Rojek: “British Sociology since 1945”