ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ- ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

  1. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003.

  1. Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007.

  1. Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2013.

  1. Άνθρωπος και Κοινωνία: Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2013.

5.Θρησκεία και Κοινωνία στη Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2018.

 

6.Κοινωνική Θεωρία και Τουρισμός: Θρησκεία, Πολιτισμός, Πολυμορφικότητα. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2022.

 

 

 

.                                                                                    .                                                                 

 

 

 

Άλλες Εκδόσεις

  1. Όχι για το κέρδος. Οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη δημοκρατία, Αθήνα: Κριτική, 2013/ Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Editing and Introduction to the greek edition

  1. Τσιρώνης Χ., Τσιρώνα, Ευδ. Αλμπάνη Χ., Συτζιούκη Μ.,  ΑΤΕΝΙ-ΖΩ Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την Παράνομη Διακίνηση Και Εμπορία Ανθρώπων/ Ατενι-Ζο: Non Formal Educational Guide On Trafficking, ΚΕΠΑΔ- ΚΜΟΠ, 2014

 

UNDER CONSTRUCTION