Το να είμαστε καλοί δάσκαλοι δεν απαιτεί από μας να αφομοιώσουμε έναν ατελείωτο κατάλογο από διδακτικές τεχνικές. Πολύ πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην αποτελεσματική διδασκαλία
Jim Cummins.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

α

 

β

 

γ

ΜΤΧ: Κοινωνική Θεωρία- Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού- Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Κοινωνιολογία του τουρισμού- Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές- Θρησκευτικός Τουρισμός

Πολιτιστική και Θρησκευτική Ετερότητα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Κοινωνική Φροντίδα- Φτώχεια- Κοινωνικός Αποκλεισμός

Προπτυχιακά: Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  – Κοινωνιολογία του χριστιανισμού – Κοινωνική Θεωρία του σύγχρονου Πολιτισμού- Καταναλωτική Κοινωνία

Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα

Παρακαλώ επισκεφτείτε από τη στήλη του κεντρικού μενού το μάθημα που σας ενδιαφέρει