Η κοινωνία δεν μπορεί να κάνει αισθητή την επιρροή της παρά μόνο αν επιδρά και δεν επιδρά παρά μόνο αν τα πρόσωπα που την αποτελούν συναθροίζονται και δρουν από κοινού…..
E. Durkheim

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20.05.2024

  • Η ύλη του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΞΕΤΑΣΗ: 12/06/2024: 13.30-14.00)
    Για το μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ύλη του μαθήματος μπορεί να καλυφθεί από τα κεφ. στο βιβλίο: Ιω. Πέτρου, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2016, ΚΕΦ Α (σ. 9-82), ΚΕΦ Β (σ. 85-187), ΚΕΦ. Γ1 ΚΑΙ Γ.2 (σ. 191-253), και ΚΕΦ Δ2 (σ. 395-413) ΚΑΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ «Εκπαίδευση και Κοινωνία: Προσεγγίσεις και Προκλήσεις της κλασικής κοινωνικής θεωρίας», στο: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Χ. Βασιλόπουλο, Αγωγή αγάπης και ελευθερίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2012, σελ. 467-497 ευρισκόμενο στον σύνδεσμο=> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ART II 30 EDU SOCIAL ROLE

  • Η ύλη του μαθήματος της «Κοινωνικής Θεωρίας του Σύγχρονου Πολιτισμού»  (ΕΞΕΤΑΣΗ: 12/06/2024: 13.00-15.00)  είναι η εξής:

Ι. Πέτρου, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία.Άνθρωπος, Κοινωνία, Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2021

Εισαγωγή

Α. Κοινωνικές Θεωριες για τον Πολιτισμό και Θεμελιωδεις Αρχές

Κοινωνικής Θεωρίας: 1,2

Β. Από Την Παραδοσιακή Κοινωνία στην Ύστερη Νεωτερικοτητα: 3,4, 5,6

Γ. Προσεγγίσεις Σύγχρονων Ζητημάτων: 7, 8, 9, 10

σελ 13 – 272

Δ. Πολιτιστικός Πλουραλισμός, Οικουμενικές Αξίες, Σεβασμός Του Άλλου:

12, 13, σελ 305 – 362

Και από το μέρος Ε. Το κεφ. 19, σελ 503 – 516

 

 

 

– Οι εξετάσεις του μαθήματος Θρησκευτικός Τουρισμός και πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη: Θεωρία και Πράξη, 2179 θα γίνουν στις

12.06.2024 στις 13.00 στην αίθουσα που γίνεται το μάθημα, δηλαδή αίθουσα Δ, στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες παρακολουθούσαν το μάθημα, έλαβαν και ετοίμασαν εργασία, θα προσέλθουν στις εξετάσεις με ένα τυπωμένο αντίτυπο της εργασίας τους και θα εξεταστούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στο μάθημα. Η ύλη για τους/τις υπόλοιπους/ες είναι: Βιβλίο : Χ Ν Τσιρώνης, Κοινωνική Θεωρία και Τουρισμός: Θρησκεία, Πολιτισμός, Πολυμορφικότητα. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2022, σελ. 21-96, 165-268.

——————————————————————————–

  • Οι εξετάσεις του μαθήματος Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού θα γίνουν στις 26/01/2024, 14.30 προφορικά  στην αίθουσα Δ, στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολή.

 

*

 

  • Οι εξετάσεις του μαθήματος 2245  Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη κοινωνική θεωρία  θα γίνουν
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 στις 14:00 στην αίθουσα που γίνεται το μάθημα, δηλαδή αίθουσα Δ, στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
– Από το βιβλίο Χ.Ν. Τσιρώνης, Ο Καταναλωτισμός στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, τα κεφάλαια Α.1, Α.3, Α.4, Β.3, Γ.1, Γ2

Χ Ν Τ

 

– Οι εξετάσεις του μαθήματος Θρησκευτικός Τουρισμός και πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη: Θεωρία και Πράξη, 2179 θα γίνουν στις

08.06.2023 στις 13.00 στην αίθουσα που γίνεται το μάθημα, δηλαδή αίθουσα Δ, στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες παρακολουθούσαν το μάθημα, έλαβαν και ετοίμασαν εργασία, θα προσέλθουν στις εξετάσεις με ένα τυπωμένο αντίτυπο της εργασίας τους και θα εξεταστούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στο μάθημα. Η ύλη για τους/τις υπόλοιπους/ες είναι: Βιβλίο : Τουρίστες, ταξίδια, τόποι, Τσάρτας Πάρις, Ζαγκότση Σμαράγδα, Κυριακάκη Άννα, σελ. 17-45, 77-95, 183-212, 347-366..

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία, θα γίνουν στις 31.01.2023 στις 12.30 το πρωί, στην αίθουσα που γίνεται το μάθημα, δηλαδή αίθουσα Δ, στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
– Από το βιβλίο Χ.Ν. Τσιρώνης, Ο Καταναλωτισμός στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, τα κεφάλαια Α.1, Α.3, Α.4, Β.3, Γ.1, Γ2

Χ Ν Τ

 

 

21/12/2021Εξεταστέα Ύλη

Για το μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ύλη του μαθήματος μπορεί να καλυφθεί από τα κεφ. στο βιβλίο: Ιω. Πέτρου, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2016, ΚΕΦ Α (σ. 9-82), ΚΕΦ Β (σ. 85-187), ΚΕΦ. Γ1 ΚΑΙ Γ.2 (σ. 191-253), και ΚΕΦ Δ2 (σ. 395-413) ΚΑΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ «Εκπαίδευση και Κοινωνία: Προσεγγίσεις και Προκλήσεις της κλασικής κοινωνικής θεωρίας», στο: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Χ. Βασιλόπουλο, Αγωγή αγάπης και ελευθερίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2012, σελ. 467-497 ευρισκόμενο στον σύνδεσμο=> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

21/12/2021Εξεταστέα Ύλη

Για το επιλεγόμενο μάθημα κωδ. 2245   Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία, Από το βιβλίο Χ.Ν. Τσιρώνης, Ο Καταναλωτισμός στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, τα κεφάλαια Α.1, Α.3, Α.4, Β.3, Γ.1, Γ2.

 

Θεσσαλονίκη 26/05/2019

 

Η ύλη του μαθήματος της «Κοινωνικής Θεωρίας του Σύγχρονου Πολιτισμού» είναι η εξής:

Εισαγωγή και όλο το πρώτο μέρος (σελ. 13-262)
8ο κεφάλαιο (σελ. 335-359)
12ο κεφάλαιο- 14ο κεφάλαιο (σελ. 481-586)

 

Ανακοινώσεις παρελθόντων εξαμήνων

08/01/2016:
Οι εξετάσεις για τα επιλεγόμενα μαθήματα του Χ.Ν. Τσιρώνη θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του διδάσκοντος την Τρίτη 26/01/ 2016 στο γραφείο του 10.00-13.30.

Για το μάθημα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ», Από το βιβλίο Χ.Ν. Τσιρώνης, Άνθρωπος και Κοινωνία: Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2013, σελ. 105-281 [εκτός σ. 199- 243]

 

Για το μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», Από το βιβλίο Χ.Ν. Τσιρώνης, Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003, σελ. 27-58 ,111-161, 371- 443