Αναμφίβολα, καθώς και όλη η ιστορική εμπειρία το επιβεβαιώνει, ο άνθρωπος δεν θα είχε πραγματώσει το εφικτό, αν δεν πάσχιζε ξανά και ξανά να πραγματοποιήσει το ανέφικτο…

Από τις καταληκτικές φράσεις του M. Weber στο έργο του Politik als Beruf.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κοινωνική Θεωρία, Θρησκεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Ύστερη Νεωτερικότητα 
Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Κοινωνιολογία του τουρισμού, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Κοινωνική Ηθική, Κοινωνικά Προβλήματα, Κοινωνική Φροντίδα, Κοινωνικός Αποκλεισμός,
Ετερότητα, Διαπολιτισμικός Διάλογος και Εκπαίδευση,
Θεολογικές Σπουδές, Πολιτισμικές σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες

Περισσότερα για τα ερευνητικά άρθρα εδώ:

Περισσότερα για τα ερευνητικά προγράμματα εδώ: